Jump to content
The library informs: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.

E-books / Mathematics & Statistics


Cover for Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin
E-book

Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin

Statistisk slutledning är central inom all beteendevetenskap och medicin. För många ter sig emellertid statistiken komplicerad och svårgenomtränglig. Syftet med denna bok är att ge ...


Cover for Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin
E-book

Slumpens skördar: strövtåg i sannolikhetsteorin

Denna bok ger en introduktion till sannolikhetsteorin - slumpens matematik. I en rad mer eller mindre fristående kapitel tas olika teman upp. En del av dessa behandlar klassiska be ...


Cover for Räkna rätt i vård och omsorg : tillämpad matematik för vårdprogrammet
E-book

Räkna rätt i vård och omsorg : tillämpad matematik för vårdprogrammet

Det är viktigt att räkna rätt i vård och omsorg. Därför behövs träning i att kunna lösa de räkneproblem man vanligen ställs inför i arbetet. Lika viktigt är sedan att kontrollera b ...