Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende
Isbn: 978-91-2712-823-1
Förlag: Natur & Kultur
Kategori:
Psykologi
Tillgänglig sedan: februari 2016

E-bok | 28 dygns lånetid

Bryta vanor : kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende

Individen måste stå i centrum i behandlingen vid missbruk och beroende. Man börjar med frågorna: Vad är problemet, och hur omfattande är det? Svaren bestämmer sedan behandlingens upplägg. I boken presenteras ett nivåtänkande där insatsen anpassas till missbruksproblemets svårighetsgrad. De som har en överkonsumtion av alkohol men som inte har utvecklat ett beroende, startar sin förändringsprocess på grundnivån med hjälp av motiverande samtal.

De som redan har utvecklat ett beroende befinner sig på nivå två. Behandlingen utgör här en påbyggnad med kognitiva och beteendeinriktade metoder. Den tredje nivån gäller förhållningssätt och behandlingsmetoder för personer med en kombination av drogberoende och psykisk störning.

Framställningen utgår från ett kognitivt och psykobiologiskt perspektiv. Här beskrivs teorier och evidensbaserade metoder för att motivera till förändring och förebygga återfall. Även grunderna inom den kognitiva teorin tas upp. Missbruk i kombination med psykisk problematik behandlas särskilt. Boken vänder sig till olika kategorier av personal inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård som möter personer med drogproblem.

Carl Gyllenhammar är läkare, specialist i psykiatri och leg psykoterapeut med kognitiv inriktning. Han är studierektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm och knuten till grundläggande utbildning i psykoterapi och legitimationsgrundande utbildning (steg 1 och steg 2). Han är en ofta anlitad föreläsare inom området kognitiv behandling och missbruk och har under många år arbetat med alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende.

Provläs (Ladda ner)
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone