Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Mental Träning som hjälp & stöd vid cancer
Isbn: 978-91-8638-922-2
Förlag: Buena Vida
Kategori:
Psykologi Medicin & hälsa
Tillgänglig sedan: mars 2013
Uppläsare: Lars-Eric Uneståhl

Ljudbok | 28 dygns lånetid

Mental Träning som hjälp & stöd vid cancer

Programmen i denna ljudbok syftar till att vara en hjälp och ett stöd för dig som har drabbats av cancer. De bygger på en kombination av ”Vetenskap och Beprövad erfarenhet”.

Kort bakgrund Det första bandet kom till på 1970 talet i samarbete med den amerikanske radiologen Carl Simonton (”Du kan bli frisk igen: Wahlströms och Widstrands förlag).

En andra version kom till i början av 1980-talet och utvärderades på300 cancerpatienter vid ett sjukhus i mellansverige.

Dessa två första versioner, som bygger mycket på att målbilder programmerades in under djup avkoppling/självhypnos, kompletterades så småningom med träningav ”det ideala läkningstillståndet”, ett tillstånd där kroppens eget immunförsvar fungerar optimalt.

Redan på 1980-talet pekade flera forskningsstudier på att immunförsvarets effektivitet sänks i samband med stress och nedslagenhet och sedan dess har hundratals studier visat samma sak.

Under de sista tio åren har Lars-Eric Uneståhl tillsammans med ett ryskt forskarteam visat att immunförsvaret (mätt med T4/T8 celler) kan öka sin effektivitet i samband med Livskvalitetsträning, som bl.a. innebär att fokusera på och skapa positiva känslor av lust och glädje.

Immunförsvaret är ett av naturens mest fantastiska skapelser i sin komplexitet och sinnrikedom.. Det består av en offatbar mängd celler (T/B-cells, killer-cells,neutrophils, eosinophils, basophils, macrophager, memory cells etc.) och aktiviteter, som tycks påverkas av inlärning (Ader, Bovbjer m.fl), nätverksstöd (Spiegel m.fl.), målbilder (Achterberg, m.fl.), positiva känslor (Siegel), Hypnos (Hall m.fl.), Mental Träning (Uneståhl, m.fl.).
 

Ljudboken innehåller följande program:
1. Utgångsläge och målprogrammering
2. Det ideala läkningstillståndet
3. Förstärkning av den medicinska behandlingen
4. Förstärkning av kroppens eget försvar
5. God sömn

Denna ljudbok är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl.


Provlyssna
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Smartphone