Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Mental Träning för barn & ungdomar med speciella behov
Isbn: 978-91-8638-915-4
Förlag: Buena Vida
Kategori:
Psykologi Medicin & hälsa
Tillgänglig sedan: mars 2013
Uppläsare: Lars-Eric Uneståhl

Ljudbok | 28 dygns lånetid

Mental Träning för barn & ungdomar med speciella behov

Detta är den fjärde ljudboken i serien ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”.
Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har visat att flera av dessa faktorer bör tränas tidigt i ungdomsåren. Han har också visat att man som barn har ett antal av dessa kvaliteter (“7 C:s– childlike capacities” – 7 barnlika egenskaper) som man lätt tappar när man växer upp och som därför bör underhållas och förstärkas genom träning.

Programmen gjordes från början på uppdrag av Röda Korset och vände sig till mobbade elever i skolan. Programmen har modifierats och riktar sig nu till alla ungdomar, som på grund av mobbing, utslagning, relationsproblem m.m. känner sig ensamma och övergivna. Flera av programmen (t.ex. Självförtroendeträning, Mental tuffhetsträning m.fl.) kan dock de flesta ungdomar ha nytta av.

Varje program bör tränas 5-7 gånger innan man går vidare till nästa. 

Ljudboken innehåller följande träningsprogram:
1. Introduktion till muskulär avslappning
2. Muskulär avslappning
3. Introduktion till ditt inre rum
4. Det mentala rummet
5. Introduktion till självbildsträning
6. Självbildsträning
7. Introduktion till mental tuffhetsträning
8. Mental Tuffhetsträning
9. Introduktion till egenträning
10. Egenträning

Denna Ljudbok är intalad och utarbetad av Lars-Eric Uneståhl


Provlyssna
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Smartphone