Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin
Isbn: 978-91-4403-241-2
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Matematik & statistik
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Statistiska metoder för beteendevetenskap och medicin

Statistisk slutledning är central inom all beteendevetenskap och medicin. För många ter sig emellertid statistiken komplicerad och svårgenomtränglig. Syftet med denna bok är att ge en lättfattlig men ändå grundlig genomgång av statistikens grundläggande begrepp och metoder.

Bokens första del behandlar deskriptiv statistik och passar nybörjarkurser i kvantitativ metod. Bokens andra del går vidare till statistisk inferens: hypotesprövning, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom finns ett antal avsnitt för mer avancerad statistisk metod. Som ett komplement till texten har ett stort antal exempel med lösningar inkluderats. I sin helhet utgör boken en gedigen handbok för såväl nybörjare som avancerade användare.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone