Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar
Isbn: 978-91-4403-321-1
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Pedagogik Medicin & hälsa
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar

Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och studenter vilka gör sina examensarbeten inom grund- eller forskarutbildning. I denna bok har författaren samlat sina erfarenheter av etnografisk forskning och deltagande observationer från i första hand sjuksköterskeutbildningen. I boken beskrivs den etnografiska forskningens fyra faser:

Förberedelsefasen behandlar den etnografiska forskningsdesignen, kontakten med fältet, forskarrollen samt forskningsetiska frågor.

Fältstudiefasen där olika metoder för datainsamling och urval diskuteras.

Analys och tolkningsfasen tar upp olika analysförfaranden från den första fältanteckningen till slutanalysen liksom kvalitet och tillförlitlighet.

Skrivfasen ger exempel på hur material och informanter presenteras i den färdiga texten.

Boken är i första hand avsedd för vårdhögskolornas grundutbildning men kan även användas inom forskarutbildning av doktorander vilka bedriver studier inom vårdpedagogik och omvårdnad.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone