Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Psykoanalys och kulturteori
Isbn: 978-91-4402-174-4
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Psykologi
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Psykoanalys och kulturteori

Psykoanalysen har haft ett enormt inflytande på vår syn på människa, kultur och samhälle. De flesta förknippar nog psykoanalys med psykoterapi och klinisk verksamhet. Det finns dock en stark koppling mellan psykoanalys och kulturteori. Freud författade själv ett antal inflytelserika kulturanalyser.

I den här boken får vi stifta bekantskap med hans kulturteori samt följa utvecklingen av denna fram till vår samtid. Boken är indelad i tre delar. I den första delen ges en utförlig introduktion till det psykoanalytiska tänkandet kring individ, kultur och samhälle. Den andra delen fokuserar frågan om förändringar i identitetsskapande och den därtill relaterade narcissistiska problematiken. Den tredje delen ägnas åt en omfattande och kritisk diskussion av psykoanalysens könsteori, där tyngdpunkten läggs på en diskussion av den kris i dagens manlighet som många mansforskare talar om.

Boken riktar sig främst till högskole- och universitetsutbildningar inom psykologi och samhällsvetenskap, men även till lärarutbildningar och andra typer av utbildningar och verksamheter där man intresserar sig för relationen mellan individ och samhälle/kultur.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone