Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för A, B, C och D
Isbn: 978-91-4403-275-7
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Humaniora
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

A, B, C och D

Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande.

Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar:
a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga uppsatser, dokumenterat i olika försök att komma fram till en minsta gemensamma nämnare för uppsatsbedömning mellan olika ämnen och olika högskolor;
b) undervisning som förberedelse för uppsatsarbetet;
c) planering och handledning av uppsatser;
d) slutredovisning av arbetet i form av presentation och opposition. Såväl arbetsprocessen som produkten belyses, inte minst har processbeskrivningen fått ett utförligt innehåll.

Innehållet i boken bygger på författarens erfarenheter från flera års undervisning och handledning av studentuppsatser vid högskolan i Halmstad.

Boken är avsedd för studenter och lärare på universitet och högskolor som arbetar med uppsatser på A–D-nivå.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone