Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Företagsekonomisk metodlära
Isbn: 978-91-4403-484-3
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Ekonomi & marknadsföring
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Företagsekonomisk metodlära

En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga.

Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken benämns; Analytiskt synsätt, Systemsynsätt och Aktörsynsätt, och går grundligt igenom förutsättningarna för, bakgrunden till och konsekvenserna av att använda respektive synsätt i olika praktiska och teoretiska situationer. I detta verk illustreras kopplingarna mellan grundläggande föreställningar – synsätt – metoder/tekniker – det praktiska fallet; något som sällan sker inom metodlära för utveckling av affärskunskap.

Företagsekonomisk metodlära tar också upp den kritik som de olika synsätten riktar mot varandra och visar på möjliga kombinationer och utvecklingsriktningar inom området.

Företagsekonomisk metodlära är skriven med syfte att fungera som basbok för akademisk utbildning i vetenskapsteori och metodlära inom ämnet företagsekonomi samt för kvalitetsäkring av kunskap inom detta ämnes praktiska fält. Men den är också skriven med samma syfte för andra ämnen, närbesläktade med affärer, ledarskap, organisation, företagande och ekonomi. Boken ger även ett fördjupat perspektiv på utredares och konsulters verksamhet.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone