Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Helhetsperspektiv och människosyn
Isbn: 978-91-4403-730-1
Förlag: Studentlitteratur
Kategori:
Psykologi Medicin & hälsa
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Helhetsperspektiv och människosyn

Denna bok är en introduktion i beteendevetenskap för vårdpersonal - främst för blivande sjuksköterskor. Avsikten har varit att slå en bro mellan utbildningens naturvetenskapliga och beteende- och samhällsvetenskapliga avsnitt.

Boken behandlar idéer om människan i vårdapparaten; allt ifrån vårdvetenskapernas mera traditionella mekaniska människosyn till dialektiska/humanistiska teorier om människan. Helhetsperspektivet ges en mera precis innebörd, dvs i detta sammanhang tolkas och förstås människan från en molekylär till en social nivå. Fyra grundläggande antaganden om människans natur presenteras och kopplas till vetenskapsteoretiska teser. Olika riktningar, åskådningar och ideologier anförs och knyts till 1900-talets diskussioner om såväl den friska som den sjuka människan. Olika kristeoretiska perspektiv används som exempel och teman genom hela boken.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone