Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Vansinnets makt
Isbn: 978-91-2712-272-7
Förlag: Natur & Kultur
Kategori:
Psykologi Medicin & hälsa
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Vansinnets makt

Ett engagerat arbete med tidigt störda och psykotiska patienter är mycket krävande. Alla vårdare och behandlande personer, oavsett hur erfarna de är och vilken yrkeskategori de tillhör, utsätts för en stark och svårgripbar känslomässig påverkan. Denna skapar i sin tur ofta besvärliga konflikter inom behandlingsteamet. Patienter ”regisserar” omedvetet splittringen och sina försök att berätta om sin inre situation och få sina olidliga känslor burna av andra. Om dessa kommunikationsförsök inte kan hanteras har de en starkt negativ inverkan på vårdpersonernas förmåga att hålla ut och hjälpa patienterna. Författaren beskriver lättfattligt och med många exempel hur problemen kan fångas upp och hur bearbetningen av dem kan bidra till en bättre förståelse för patienterna.

Sverker Belin, leg. psykolog/psykoteraput, arbetade under 1970- och 1980-talen inom den s.k- Sätermodellen för behandling av schizofrena patienter. Han beskrev den i boken Schizofrenibehandling, 1987. Numera är han privatpraktiserande psykoterapeut, handledare och förläsare.

Provläs (Ladda ner)
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone