Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Det moderna föräldraskapet
Isbn: 978-91-2712-279-6
Förlag: Natur & Kultur
Kategori:
Psykologi Hus & hem
Tillgänglig sedan: november 2011

E-bok | 28 dygns lånetid

Det moderna föräldraskapet

Det moderna förälderns lott är att ständigt reflektera över sig själv. Värderingar hemma och på jobbet olika, kraven från båda håll är alltid stora och kvinna och man förväntas leva jämlik. Nya livsstilar förmedlas av massmedierna och konkurrerar med myter och traditionella uppfattningar om moderskap och faderskap. Och sedan skall förstås barnen få bästa möjliga fostran. I denna komplicerade situation måste vardagen fungera – men hur?

Det moderna föräldraskapet beskriver dagens barnfamilj mot bakgrund av det aktuella forskningsläget inom området. Dessutom får vi möta ett trettiotal unga barnfamiljer som författarna följt under mer än två år. Det visat sig bland annat att när det dagliga arbetet ska fördelas inom familjen kommer de traditionella könsrollerna till användning igen – men på nya villkor.

Margareta Bäck- Wiklind är Sveriges enda professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vi Göteborgs universitet.
Birgitta Bergsten är fil. Dr i socialt arbete och högskolelektor vid vårdhögskolan i Göteborg.

Provläs (Ladda ner)
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone