Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gick boken inte att ladda ner? Läs mer under "Elib" i vänstermenyn på bibliotekets hemsida.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Psykologi


Omslagsbild för Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell
E-bok

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell

Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn - en psykologisk modell grundar sig på Binnie Kristal-Anderssons mångåriga erfarenhet av arbete både med frivilliga invandrare och ...


Omslagsbild för Personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete
E-bok

Personbedömning vid rekryterings- och urvalsarbete

Ett japanskt ordspråk lyder: ”Tro inte på allt som är sant”. När det gäller konsten att bedöma människor, deras kapacitet och det vi kallar personlighet, kan vi ibland få för oss ...


Omslagsbild för Incest: att bo i en stulen kropp
E-bok

Incest: att bo i en stulen kropp

Vad händer med den som utsätts för incest? Hur påverkar incest i barndomen resten av livet? Kerstin Rathsman ger här svar på dessa och liknande frågor. I denna bok möts teori och ...


Omslagsbild för Missbruk, människor och relationer: behandling genom professionella och privata nätverk
E-bok

Missbruk, människor och relationer: behandling genom professionella och privata nätverk

Missbruk är i högsta grad en fråga om relationer. Det är i relation till anhöriga som missbrukaren väljer dem eller alkoholen/drogen. Det är i relationen till läkaren som missbruka ...


Omslagsbild för Medikalisering, professionalisering och hälsa: ett sociologiskt perspektiv
E-bok

Medikalisering, professionalisering och hälsa: ett sociologiskt perspektiv

Temat för denna bok är att sjukdom och arbetsoförmåga kan ses som kulturellt definierade fenomen påverkade av arbetslivsvillkor, medicinsk kunskap och utformningen av sociala bidra ...


Omslagsbild för Den värderande blicken: om utvärdering i socialt arbete
E-bok

Den värderande blicken: om utvärdering i socialt arbete

Denna bok handlar om utvärderingsforskning och om de speciella problem som är förknippade med utvärdering av socialt arbete och sociala program. Författarna behandlar utvärdering ...


Omslagsbild för Psykoanalys och kulturteori
E-bok

Psykoanalys och kulturteori

Psykoanalysen har haft ett enormt inflytande på vår syn på människa, kultur och samhälle. De flesta förknippar nog psykoanalys med psykoterapi och klinisk verksamhet. Det finns doc ...


Omslagsbild för Helhetsperspektiv och människosyn
E-bok

Helhetsperspektiv och människosyn

Denna bok är en introduktion i beteendevetenskap för vårdpersonal - främst för blivande sjuksköterskor. Avsikten har varit att slå en bro mellan utbildningens naturvetenskapliga oc ...


Omslagsbild för Kundtillfredsställelse och kundmätningar
E-bok

Kundtillfredsställelse och kundmätningar

Denna bok behandlar kundtillfredsställelse och kundmätningar ur ett brett perspektiv. Inledningsvis redogörs för behovet av information om kunderna samt hur denna kan utnyttjas. Vi ...


Omslagsbild för Barns språkliga dagar
E-bok

Barns språkliga dagar

I den här boken beskrivs enskilda lågstadiebarns språkliga vardag, vad de talar om, med vilka och på vilket sätt. Barnen har fått en liten mikrofon och en radiosändare på sig, och ...


Omslagsbild för Grundad teori
E-bok

Grundad teori

Grundad teori är en metod för kvalitativa undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Den utvecklades på 1960-talet och har blivit allt mer spridd. Det är en induktiv ...


Omslagsbild för Experimentell och tillämpad socialpsykologi
E-bok

Experimentell och tillämpad socialpsykologi

Boken ger en introduktion både till experimentell socialpsykologi och tillämpad socialpsykologi. Bland de studieobjekt som beskrivs i boken kan nämnas: relationer, attityder, altru ...


Omslagsbild för Vad konstigt: om undran och oförståelse
E-bok

Vad konstigt: om undran och oförståelse

Vad konstigt folk bär sig åt. Är dom inte riktigt kloka? I samhällen som bygger på likhet skapar andras egenheter förvirring och i värsta fall fiendskap. Många förvånas över det ov ...


Omslagsbild för Miljöterapi
E-bok

Miljöterapi

Drygt femtio år har förlupit sedan "Miljöterapi" först dök upp som en trend inom den psykiatriska vården. Nästan trettio år har gått sedan det blev ett hedersbegrepp inom missbruka ...